close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیل

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های داشجویی تحقیق و مقاله


دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیل

  

دکتر شیرین نوربخش

دکتر مازیار پروین زاده

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده……………………………………………………………………………………………….1

1-1 پنبه ………………………………………………………………………………………………2

1-1-1 ساختار لیف پنبه ………………………………………………………………………………2

1-1-2 خصوصیات پنبه ……………………………………………………………………………………….3

1-1-4 جذب رطوبت ………………………………………………………………………………………….3

1-1-6 خواص فیزیکی ………………………………………………………………………………4

1-2-1 پلاسما……………………………………………………………………………………………………5

1-2-1-1 تاریخچه پلاسما………………………………………………………………………………………………..5

1-2-2 مکانیزم عملیات پلاسما……………………………………………………………………………….6

1-2-2-1 مکانیزم خوردگی……………………………………………………………………………………….6

1-2-2-2 ایجاد اتصالات عرضی………………………………………………………………………………………6

1-2-2-3 فعال سازی ……………………………………………………………………………………………..7

1-2-2-4 پوشش ……………………………………………………………………………………………..7

1-2-3 کاربرد پلاسما در تکمیل منسوجات ………………………………………………………………………………………8

1-2-4 کرونا …………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-4-1 تخلیه الکتریکی کرونا …………………………………………………………………………………………………….8

1-2-5 مزایای استفاده از کرونا ……………………………………………………………………………………………………….9

1-2-6 عملیات سطحی ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-3-2 مکانیزم نرم کنندگی ………………………………………………………………………………………………………….13

1-3-4 نرم کننده آمفوتریک ………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-5 نرم کننده غیر یونی …………………………………………………………………………………………………………..19

1-3-6 نرم کننده آنیونیک …………………………………………………………………………………………………………….20

1-3-7 نرم کننده راکتیو ……………………………………………………………………………………………………………….21

1-3-8-1 سیلیکون ها در صنایع نساجی ………………………………………………………………………………………..22

1-3-8-2 سیلیکون ها در تولید الیاف ……………………………………………………………………………………………22

1-3-8-3 ترکیبات سیلیکونی ……………………………………………………………………………………………………….23

1-3-8-4 سیلیکون ها به عنوان مواد کمکی فرآیند ………………………………………………………………………….24

1-3-8-5 سیلیکون ها در پوشش الیاف …………………………………………………………………………………………25

1-3-8-7 پلی دی متیل سیلوکسان ………………………………………………………………………………………………..26

1-3-8-8 پلی دی متیل سیلوکسان های راکتیوی …………………………………………………………………………….26

1-3-8-9 سیلوکسان های کاربردی آمین ……………………………………………………………………………………….27

1-3-10-1 سیلیکون ها در محیط …………………………………………………………………………………………………30

1-3-11 روش های ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………..30

فصل دوم

2-1 مواد مصرفی و تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………….35

2-1-1 مواد مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………………35

2-1-2 تجهیزات مصرفی………………………………………………………………………………………………………………35

2-2 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-1 روش استفاده از کرونا و دستگاه کرونا ………………………………………………………………………………..40

2-2-1-1 تخلیه کرونا …………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-2 آغشته سازی با نرم کننده …………………………………………………………………………………………………..41

2-2-3 خشک کردن نمونه ها ……………………………………………………………………………………………………….41

2-2-4 شستشوی مکرر خانگی …………………………………………………………………………………………………….41

2-3 آزمون نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-1 آزمایش جذب آب …………………………………………………………………………………………………………..42

2-3-2 آزمایش مقاومت نمونه ها در برابر خمش ……………………………………………………………………………42

2-3-3 آزمایش میزان بازگشت از چروک نمونه ها ………………………………………………………………………….42

2-3-4 آزمایش ضریب اصطکاک ………………………………………………………………………………………………….43

2-3-5 اندازه گیری میزان سفیدی نمونه ها……………………………………………………………………………………..43

2-3-6 میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………………………………………………………44

2-3-7 آزمایش طیف سنجی مادون قرمز FTIR/ATR …………………………………………………………………….45

فصل سوم

3-1 نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………….46

3-1-1 ارزیابی میزان جذب آب ……………………………………………………………………………………………………46

3-1-2 ارزیابی مقاومت نمونه ها در برابر خمش …………………………………………………………………………….48

3-1-3 ارزیابی میزان زاویه بازگشت از چروک نمونه ها ………………………………………………………………….55

3-1-4 ارزیابی ضریب اصطکاک …………………………………………………………………………………………………..59

3-1-5 اندازه گیری میزان سفیدی نمونه ها …………………………………………………………………………………….61

3-1-7 ارزیابی طیف سنجی مادون قرمز FTIR/ATR ……………………………………………………………………. 71

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………75

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………..76

منابع ……………………………………………………………………………………………….پ……77

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………….پ…….80

چکیده :

 

پنبه خالص ترین سلولز یافته شده در طبیعت می باشد. مولکولهای سلولز پنبه از پلیمرهای خطی که حاوی حداقل 5000 واحد ایندروگلوکز می باشند تشکیل می گردد. معمولاً این مولکولها در حالت جامد به شکل صفحات مسطح می باشند و در حضور آب این صفحات به طور منظم به هم چسبیده می شوند ولی در بعضی مواقع آنها از این حالت مسطح تبعیت نمی کنند و چین خوردگی های زنجیر بعضی الیاف سلولزی مشاهده می گردد. مولکولهای سلولز پنبه به صورت کاملاً گسترده و به موازات محور فیبریلها قرار دارند. مطالعات به وسیله جذب نور مادون قرمز نشان می دهد که اغلب گروههای هیدروکسیل موجود در زنجیر سلولز با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می سازند، ولی هنوز چگونگی حالت تشکیل این پیوندهای هیدوژنی به طور دقیق معلوم نشده است]1[ .

ضخامت سطح وقتی می تواند تشکیل گردد که بین گروههای هیدروکسیل اتمهای اکسیژن در زنجیرهای مجاور پیوند هیدروژنی بیشتری برقرار گردد. پیوند بین صفحات مولکولها احتمالاً به وسیله نیروهای واندروالس حاصل می شود. باید اضافه نمود که از پیوند مولکولهای آلفا گلوکز زنجیر خطی مستقیم که قابلیت تشکیل لیف سلولزی را داشته باشند بدست نمی آید بلکه مواد سلولزی دیگری مانند نشاسته حاصل می شود. دیوار اولیه از پوسته ای به ضخامت 1/0 تحت زاویه مشخصی نسبت به محور لیف تشکیل شده است.دیواره ثانویه از لایه های متعددی تشکیل شده که این دیواره متراکم تر از دیواره اولیه بوده و دسته های فیبریلی آن در طول لیف ، جهت آرایش، زاویه فیبریلهای خود را نسبت به محور لیف عوض می کنند و این تغییر در آن محل موجب تاب دار شدن لیف پنبه می گردد.

ضخامت فیبریلهای موجود در سلولز در حدود nm20 می باشد و از تجمع این فیبریلها یک دسته فیبربل به ضخامت nm200 حاصل می شود که می توان آنها را به وسیله میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. این دسته فیبریلها با نیروی بسیار ضخیمی به یکدیگر متصل شده اند که به راحتی از هم گسسته می شوند. در مطالعه با اشعه X نشان داده شده است که 58 تا 60% از گروههای هیدروکسیل پنبه دارای پیوندهای هیدروژنی منظم و 40% دیگر غیر منظم می باشد]1[.

   صرف نظر از سلولز که تقریباً 88-94% از وزن الیاف پنبه را تشکیل می دهد مواد دیگری نظیر پکتین، واکس، پروتئین  در این لیف وجود دارد. مولکولهای آب قادر هستند که در شبکه سلولزی پنبه نفوذ کنند و در فواصل فیبریلها قرار می گیرند. با ایجاد پیوندهای هیدروژنی با گروههای موجود در سلولزی نیز مقداری آب جذب می شود. مولکولهای آب جذب شده در هر حال در فواصل فیبرها ایجاد فشار می کنند و سبب کاهش سختی ساختمان سلولزی لیف می شود]2[. در واقع آب جذب شده در پنبه عمل ساده نرم کننده را انجام می دهد، که فیبریل های مولکولهای سلولز تحرک بیشتر می یابند، در نتیجه در اثر اعمال نیروی خارجی تغییر شکل و تغییر مکان زنجیرهای سلولز بیشتر می شود. کیفیت جذب آب در پارچه پنبه ای که منجر به تورم الیاف و نخ می شود باعث جمع شدگی پارچه می شود]2[.

1-1-4 جذب رطوبت:

1-2-1 پلاسما:

1-2-1-1 تاریخچه پلاسما:

در سال 1923 ميلادي لانگ ميور (Long Muir) و تنگس (Tonx) دو فيزيكدان آمريكايي اعلام        نمودند كه پلاسمای گازي است كه اكثر اتمها يا مولكولهاي آن يونيزه شده باشد.اصولاً پلاسما يك حالت ماده از درجه حرارت 1000 به بالا مي باشد و اين همان حالتي از ماده است كه اكثر اجرام سماوي مانند خورشيد از آن تشكيل شده اند. پلاسما فراوان ترين حالت ماده در جهان است و اصولاً اجرام سماوي را كه منبع حرارت هستند، توده هاي متراكم پلاسمايي ناميده اند. طبقه فوقاني جو نيز از پلاسما تشكيل شده، به همين خاطر آن را يونوسفر مي نامند] 9[.

 در تعاريف علمي، پلاسما گاز يونيزه شده اي است كه قسمت هاي زيادي از اتمهاي آن يك يا چند الكترون خود را از دست داده باشند و به يونهاي مثبت تبديل شوند. محيط پلاسما شامل الكترونهاي آزاد، راديكال ها، يونها ، تشعشعات ماوراء بنفش ، مادون قرمز و تعداد زيادي اجزاي برانگيخته مختلف مي باشد ]10[.

پلاسما حالت خاصی از ماده است چرا که خواص یکنواخت و منحصر به فردی دارد. یونیزه شدن یا واژه (Ionized) اشاره به وجود یک یا چند الکترون آزاد دارد که با اتم و مولکول ها پیوند برقرارنمی کنند.و همین سبب می شود که پلاسما را از لحاظ الکتریکی هادی بدانیم. پلاسما با حرارت دادن و یا یونیزه کردن گاز توسط جدا کردن الکترون ها از اتمهای خنثی ایجاد می شود. در گاز معمولی هر اتم شامل تعداد مساوی از شارژ مثبت و منفی میباشد . بارهای مثبت در هسته توسط الکترونهایی با بار منفی احاطه شده و هر اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است . یک گاز وقتی پلاسما می شود که با اعمال یک حرارت افزوده و یا دیگر انرژی ها ، تعدادی از اتم های آن ، بعضی یا تمام الکترون های خود را رها کنند. برای جداسازی الکترون از اتمهای خنثی و تشکیل پلاسما انرژی لازم است که این انرژی می تواند از منابع مختلف مانند حرارتی ، الکتریکی ، نوری (فرابنفش ، نور مرئی یا لیزر) باشد. پلاسما توسط میدانهای مغناطیسی و الکتریکی شتاب داده و کنترل می شود [11] .

1-2-2 مكانيزم عمليات پلاسما

 در يك راكتور پلاسما واكنشهاي شيميايي به دو دسته واكنش همگن و غير همگن، تقسيم مي گردد.         واكنش هاي غير همگن بين ذرات پلاسما و سطح جامد كه در حال غوطه وري يا تماس با پلاسما هستند انجام مي شود ولي واكنش های همگن بين ذرات در فاز گازي اتفاق مي افتد كه به عنوان نتيجه اي از برخورد غير الاستيك بين الكترون ها و ذرات سنگين و يا بين تركيبات ذرات سنگين اتفاق مي افتد. ميدان مغناطيسي خارجي، انرژي الكترون ها را تأمين مي كند و الكترون ها نيز آن را به گاز منتقل مي كنند تا پلاسما را تحريك و نگهداري نمايد [9] .

عوامل فعال در محفظه پلاسما روي زمينه واكنش مي دهند و بسته به پارامترهاي مورد استفاده، ممكن است باعث تمييز كردن، تغيير سطح يا پوشش دادن سطح شوند [12] .اصلاح سطح پليمرها مي تواند از چهار طريق مكانيزم خوردگي (ablation) ، ايجاد اتصالات عرضي (cross linking) ، فعال سازي (activation) و پوشش (deposition) صورت گيرد [12] .

تعداد صفحه : ۱۰۸

قیمت : 14700تومان

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********

راهبری نوشته‌ها+ نوشته شده در پنجشنبه 04 خرداد 1396 ساعت 12:55 توسط پایان نامه | | تعداد بازدید : 9

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» دانلود پایان نامه ارشد: عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -پایان نامه مقطع ارشد
» gl/l (1177)
» پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی ...
» پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون ...
» دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان
» پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در ...
» پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن ...
» پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سياست كيفري ناظر بر آن

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postac محفوظ می باشد.